Andrije Štampara 73a, 35000 Slavonski Brod
+385 (0)35 442 484

Novosti


Kotao Junko Eurostar JK 28-60 kW

Toplovodni kotao Junko Eurostar predviđen je za loženje peletom, ali moguće je prebaciti na kruto gorivo, lož uljem ili plin. Sastoji...

Kotao Junko Euroline 25-50 kW

Toplovodni kotao Junko Euroline predviđen je za loženje krutim gorivom, peletima, lož uljem ili plinom. Namijenjen je grijanju...

Izlaganje na sajmu u Gudovcu kod Bjelovara

Izlaganje JUNKO proizvoda, kotlova na pelete te kotlova na drva i ostalih proizvoda iz naše ponude na sajmu u Gudovcu kod Bjelovara.

Prezentacija Junko - Fužine, Primorsko-goranska županija

Prezentacija Junko - Fužine, Primorsko-goranska županija

Prezentacija - Plinex Slavonski Brod

Prezentacija - Plinex Slavonski Brod

Prezentacija Junko programa – Vitos, Varaždin.

Prezentacija Junko programa – Vitos, Varaždin.

Prezentacija u prodajnom centru Mariterm

Prezentacija Junko programa u prodajnom centru Mariterm, Rijeka s jakim snagama iz marketinga Mariterm-a.

Prezentacija u Tehničkoj školi – Zagreb

Prezentacija Junko programa u Tehničkoj školi Ruđer Bošković, Zagreb

Prezentacija – Interklima – Zagreb

Prezentacija Junko proizvoda – Interklima, Zagreb 2011.

Prezentacija u Istarskoj županiji

Prezentacija Junko u trgovini Mariterm, Istarska županija.