Andrije Štampara 73a, 35000 Slavonski Brod
+385 (0)35 442 484

Kotao Junko Eurostar JK 28-60 kW


Toplovodni kotao Junko Eurostar predviđen je za loženje peletom, ali moguće je prebaciti na kruto gorivo, lož uljem ili plin. Sastoji se od kotla na drva Junko Euroline i pelet seta Eurostar. Namijenjen je grijanju obiteljskih kuća te manjih hala i postrojenja. Prepoznatljiv je po uspješnom spoju modernih tehnologija i kvalitetnih materijala s jednostavnošću ugradnje i korištenja. Kada se koristi na drva regulacija gorenja se vrši preko kotlovske regulacije, a dobava zraka se regulira na osnovu temperature dimnih plinova i temperature kotla, što značajno utječe na stupanj iskorištenja kotla kada se kao energent koristi kruto gorivo. Niz provjerenih tehničkih rješenja čini ovaj kotao sigurnim i pouzdanim u radu. Mogućnost jednostavne prilagodbe na druge energente kao drvo, ulje ili plin predstavlja posebnu vrijednost ovog kotla.