Andrije Štampara 73a, 35000 Slavonski Brod
+385 (0)35 442 484

Politika privatnosti


Sadržaj politike privatnosti
Vašu e-mail adresu i ostale podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo, niti stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez Vašeg pristanka, jer je to protivno našoj politici o privatnosti. JUNKO se drži stroge politike "no spam". Tražimo Vaše posebno dopuštenje ako želite da Vas kontaktiramo glede specijalnih ponuda i akcija. JUNKO ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile, ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite Vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.
Kolačići i on-line tehnologije
Kao što je slučaj i s mnoštvom drugih portala, i naš može koristiti 'kolačiće' i druge tehnologije koje nam olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o vašim područjima interesa, ili analiziranje karakteristika vaših posjeta. Kolačići se sami po sebi ne mogu koristiti za otkrivanje vašeg osobnog identiteta. Kad pristupate našim web stranicama, ova informacija našim poslužiteljima identificira svojstva vašeg pretraživača, ali ne i vas. Želite li u bilo kojem trenutku izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu, možete ažurirati postavke svojeg internetskog pretraživača (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja kolačića potražite na svojem pretraživaču odabirom izbornika 'Help') Informacije možemo također prikupljati korištenjem 'pikselskih oznaka', 'mrežnih signala', 'praznih GIF-ova' ili sličnih sredstava (zajednički nazvanih 'pikselske oznake') koja nam omogućuju saznati kad posjećujete naš portal i kako koristite naše e-mail poruke ili oglase.
Vaša suglasnost
Popunjavajući formulare na ovoj stranici jamčite da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni, da imate sva prava sklopiti ovaj posao, te da ste u cijelosti suglasni da JUNKO Vaše podatke upotrebljava i prikuplja u skladu sa zakonom i uvjetima naše politike privatnosti.
Zaštita osobnih podataka djece
JUNKO savjetuje roditelje i skrbnike da poduče djecu o sigurnom i odgovornom postupanju s osobnim podacima na Internetu. JUNKO ne želi i nema namjeru prikupljati osobne podatke osoba mlađih od 14 godina, neće ih ni na koji način rabiti niti će ih odati trećima osim u slučaju promidžbenih igara na Internetu. Takvi podaci za kontaktiranje preko Interneta koriste se, bez dopuštenja roditelja, samo za neposredno odgovaranje na djetetov zahtjev i neće se koristiti ni za kakve druge namjene; Ne prikupljamo osobne podatke za kontaktiranje izvan Interneta, osim radi dodjele nagrada, a i tada samo uz dopuštenje roditelja; Ne dostavljamo trećim osobama nikakve osobne podatke bez prethodne dozvole roditelja; Ne omogućujemo djeci da, bez dozvole roditelja, javno objavljuju ili na drugi način distribuiraju osobne podatke ili druge materijale koje nam šalju pomoću kojih ih se može kontaktirati, niti potičemo djecu da, radi sudjelovanja u nagradnoj igri ili nekoj drugoj aktivnosti, otkriju više podataka no što je potrebno za sudjelovanje u dotičnoj aktivnosti. U slučajevima kada je djeci mlađoj od 14 godina dopušteno sudjelovati u nagradnim igrama, zahtijevamo od djeteta da prvo zatraži dozvolu za sudjelovanje od svojih roditelja ili zakonskih zastupnika, te da upiše e-mail adresu svojih roditelja ili zastupnika. Ako dijete mlađe od 14 godina osvoji neku nagradu, o tome se elektronskom poštom, telefonom ili pismenim putem obavještavaju roditelji ili staratelji. Osobni podaci djeteta i roditelja brišu se s naše baze podataka ukoliko roditelji to od nas zatraže Kao roditelj ili staratelj, uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svom djetetu koje smo dobili na nekoj od naših stranica, možete zahtijevati brisanje podataka (ukoliko se ti podaci još uvijek nalaze u našoj bazi podataka), i/ili zabraniti nam buduće sakupljanje i korištenje podataka o Vašem djetetu. Ako ste roditelj i želite ostvariti to pravo, javite nam.

info@junko.hr