Andrije Štampara 73a, 35000 Slavonski Brod
+385 (0)35 442 484

Junko Eurostar 28-60 kW


  • Automatsko punjenje kotla
  • Automatika kotla omogućava upravljanje preko sobnog termostata
  • Konstrukcija kotla je napravljena prema Europskoj normi EN303-5
  • Kotao kao gorivo koristi pelet koji ima kalorijsku vrijednost 2 kg peleta kao 1 litra lož ulja
  • Postotak pepela je izuzetno nizak i iznosi 0,5-1% tako da je potreba za čišćenjem vrlo mala
  • Kotlovi se proizvode u serijskoj proizvodnji nazivne snage od 25 – 350 kW